copacobana

Bio Playfield.

playField. is een jong kunstcollectief dat in hun werk de focus legt op de toeschouwer. De ongeschreven dialoog tussen toeschouwer en acteur en hun gezamenlijke beleving zijn vanaf de uitnodiging tot en met participatie van belang voor de ervaring van de toeschouwer.

Hun werkproces bestaat voor een groot deel uit een uitgebreide onderzoeksperiode waarbij playField zich verdiept in een bepaalde thematiek die steeds zijn basis vindt in de verscheidene hoeken en werelden van de wetenschappen. filosofisch, sociologisch, data wetenschappelijk en astronomisch onderzoek wordt gebruikt als startpunt om te reflecteren  op de samenleving en la condition humaine.

Zowel in hun onderzoek als in het uiteindelijke resultaat, trachten de makers steeds een in- of uitzoom beweging te maken en op die manier verschillende invalshoeken te gebruiken. In hun werk proberen ze nieuwe verbindingen te maken of bestaande verbindingen bloot te leggen; niet enkel de verbindingen tussen mensen, maar de verbinding met alles wat zich rondom ons bevindt. Zodoende tracht het collectief  zichzelf en hun publiek in een andere positie te plaatsen om alles te bekijken vanuit een  nieuw en ongeoefend perspectief.

playField. is Tim De Paepe, Lana Schneider en Marthe Schneider en wordt ondersteund door VIAZUID.  

Playfield.

Theatre

Podium: Op het terrein

Datum: Zondag 14:00 - 16:00

Podium: Op het terrein

Datum: Zondag 16:30 - 18:30