copacobana

Bio Janes Zeghers

Janes Zeghers is geboren op 3 juni 1992 om zes uur ’s ochtends. Janes wil alles tegelijk zijn. Hij is opgeleid als beeldhouwer (bachelor in het KASK) en als vrije kunstenaar (Master Sint-Lucas Gent) maar evengoed schrijver van hele korte teksten die hij zelf sporadisch gedichten durft te noemen, af en toe werkzaam als meubelmaker, soms sociaal-artistiek kunstenaar, regisseur bij de Zwarte Zusters, spits bij Schwalbe 04, koersfanaat maar bovenal maker van performances waarin hij een zoektocht onderneemt om al zijn deel-ikken bijeen te brengen. Janes interesseert zich voor grensgevallen, voor multipele personages die schakelen tussen verschillende ficties. Bijvoorbeeld die van het maken, die van de identiteit, die van de sport, het geloof, de gemeenschap. De gekunsteldheid in een tentoonstellingsruimte of de theaterzaal probeert hij te counteren door het dagelijks poëtische te tonen.

 

Janes Zeghers

Performance

Podium: De Chalet

Datum: Vrijdag 18:00 - 19:00