copacobana

Bio buren

'T-shirt Conversations' is een performance waarin buren dialogen maakt gebaseerd op T-shirt quotes en statements die ze tegen komen op straat, in winkels en online. De conversaties stellen de invasieve teksten en de manier waarop bepaalde slogans deel zijn van het dagelijks leven in vraag. Het is moeilijk om deze stemmen niet te lezen en van zodra je ze gelezen hebt, zitten ze vast in je hersenen. Teksten worden publiek, waardoor er een (wereld)wijd gesprek kan ontstaan. buren is nieuwsgierig naar hoe en waarom deze boodschappen de wereld ingestuurd worden. Voor wie zijn ze? Welke dialogen ontstaan er wanneer de statements met elkaar interageren? Ze beslissen om deze rigide teksten, uitgesproken of gedacht, te gebruiken en zo de vaak ironische, onbeleefde of schreeuwerige natuur uit te dagen en om te zetten tot dialogen. Zo verkennen ze de politieke, absurde of humoristische kwaliteiten van de quotes.

buren werd eind 2012 opgericht door Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone. Ze vonden de term 'buren' in Heideggers essay 'Over denken, bouwen, wonen', waarin 'buren' samenvalt met bouwen en wonen. Voor Melissa en Oshin functioneert 'buren' als zelfstandig naamwoord en als werkwoord. 'buren' behelst een manier van samenwerken, maar ook hoe hun artistieke werk zich verhoudt tot een omgeving. Hun werk bestaat uit performances video, installaties, prints, objecten en film en bestrijkt thema’s als het vrouwelijke, gemeenschap, wonen, seksualiteit, werk, popmuziek en neoliberale fantasieën. Deze onderwerpen worden benaderd met ironie, humor en een toekomstgerichte verbeeldingskracht. Centraal staat de (de)constructie van beeld en taal. Oshin en Melissa spelen met de betekenis van objecten, zetten hun lichaam in als voorwerp en deconstrueren telkens opnieuw het beeld en de scène, in een spel waarbij lichaam, object, woord en omgeving in elkaar schuiven. Het werk van buren wordt zowel in een beeldende kunst context gepresenteerd als in een theatercontext.

/

'T-shirt Conversations' is a performance in which buren, Oshin Albrecht and Melissa Mabesoone, brings different dialogues based on t-shirt quotes and statements they encounter on the streets, in shops and online. The conversations pose questions on the invasiveness of these texts and the way certain slogans are embedded in our daily life experience. buren decided to use these rigid lines, spoken or thought, to challenge their often ironic, rude or blatant nature and turn them into dialogues. Exploring their political, absurd or humorous qualities.

At the end of 2012 Oshin Albrecht and Melissa Mabesoone, founded the collective 'buren'.
The term ‘buren’ was found in Heidegger’s ‘Building, Dwelling, Thinking’ in which ‘buren’ coincides with building and living. For them, buren functions as a noun and as a verb. As an umbrella term for their practice and as a way of working together. The way their work relates to an environment, physically and content-wise. Something that is open for change and transformation. Their work consists of performances, videos, texts, photos and installations. They navigate through themes as femininity, community, domesticity, sexuality, labour, popmusic and neoliberal fantasies. These subjects are approached with a sense of irony and humor as well as a future-oriented imagination. Central is the de/re-construction of image and language. They play with different meanings of words, gestures and things, creating objects to be handled as props or presented as art-objects. They create a world in which objects, bodies, words and architecture coincide.

buren

Performance

Podium: De Chalet

Datum: Vrijdag 22:00 - 22:30