copacobana

Bio ECHOES OF ZOO

Description NL

Echoes of Zoo

 - Animalistic groove jazz -

Ze zeggen dat de dieren lang geleden konden spreken. In case you didn't know - dat kunnen ze nog altijd en ze doen niet anders. Ze spreken ook tegen ons, de mensensoort. Maar mensen verstonden de dieren vroeger wel veel beter dan vandaag. Echoes of Zoo weerspiegelt en versterkt hun boodschap van protest en struggle for survival door hun dierentaal naar mensengeluiden te vertalen: Instrumentale muziek met een psychedelische boodschap die je zelf mag ontcijferen.

Nathan Daems kennen we o.a. van Black Flower, Ragini Trio, Dijf Sanders, Myrddin, Collective N Trance, ex-Antwerp Gipsy Ska Orkestra,etc…  Als multi-instrumentalist, groepsleider en componist krijgt hij steun en respect van mensen als Gilles Peterson, Gaslamp Killer, Lefto, Kurt Overbergh… of wordt hij soms gevraagd om scores te maken voor films en documentaires. De energie en de boodschap van zijn favoriete band uit zijn kindertijd Rage Against The Machine inspireerde hem om Echoes of Zoo op te richten, waarin hij dit startpunt kon combineren met melodieën, grooves en improvisaties die uit zijn kosmopolitisch brein ontstaan. Bijgestaan door Falk Schrauwen, eigenlijk een afro-Braziliaanse percussionist en net daarom zo'n eigenzinnige drummer. Ook door Lieven Van Pee (De Beren Gieren,…), één van de beste bassisten van België. En door de oriëntaalse rock- en jazzgitaar van Bart Vervaeck (Compro Oro, …).
 

Description ENG

Echoes of Zoo

 - Animalistic groove jazz -


They say that long time ago animals could speak. In case you didn't know they still can and they do it non stop! They are also talking to us, human beings, we just were used to understand them much better in the past. Echoes Of Zoo reflects and amplifies their message of revolt, protest and struggle for survival by translating their animal language into human sounds: instrumental music with a psychedelic message, free for everybody to decipher.

You may know Nathan Daems from Black Flower, Ragini Trio, Dijf Sanders, Myrddin, Collective N Trance, ex-Antwerp Gipsy Ska Orkestra,etc…  As a multi instrumentalist, band leader and composer he gets support and respect from people like Gilles Peterson, Gaslamp Killer, Lefto, Kurt Overbergh (Ancienne Belgique)… and he made some scores for films and documentaries. The energy and message of his childhood's favorite band Rage Agains The Machine inspired him to start Echoes of Zoo, in which he could combine this starting point with melodies, grooves and improvisations that emerge out of his cosmopolitan brain. Backed by Falk Schrauwen, actually an afro Brazilian percussionist and therefore such a special drummer. Also by Lieven Van Pee (De Beren Gieren,…), one of Belgium's best bass players. And by the oriental rock/jazz guitar of Bart Vervaeck (Compro Oro…).

ECHOES OF ZOO

Live band

Podium: Opera

Datum: Zaterdag 01:00 - 02:00