copacobana

Bio Meandertaal

meandertaal brengt beeldend locatietheater dat de toeschouwer uitdaagt om met behulp van de eigen verbeeldingskracht in de voorstelling te stappen. Op Copacabana bracht meandertaal reeds 'Paper Cuts', waarin de Koning van Papier het publiek op een rotvaart doorheen de wereldliteratuur loodst, en 'Bruno', een verstilde voorstelling met indrukwekkende papierarchitectuurtjes. En nu is er 'Diooghenes de Jaegher'.

Diooghenes de Jaegher - ‘Zeuntje’ voor de vrienden -, antropoloog en gevierd auteur van het meesterlijke ‘Oover de Jaght op den Mensch’, zet zijn ongewone zoektocht naar het laatste unieke exemplaar uit het mensenras onverdroten verder. Waar zijn voorouders zich voornamelijk toespitsten op het najagen van exotische en zeldzame wezens zoals de dodo, El Chupacabra en Bigfoot, heeft Diooghenes, vredelievend als hij is, zich verdiept in de zoektocht naar de zeldzame mens die zich door zijn gedragingen weet te onderscheiden van de kudde. Gewapend met een arsenaal aan zelfontwikkelde valstrikken en lokmethodes, trekt hij van stad naar stad, waar hij zijn kamp opzet, zijn expertise deelt, een onderzoeksteam samenstelt en vooral de kroon op zijn indrukwekkende verzameling hoopt te vinden. Om het in zijn eigen woorden te zeggen: “Want, alwie wilt leeren jaeghen op den Mensch, moet leeren houden van den Mensch. In al syn cleyne gebreecken en groote teckortkominghen, syt er geen beest dat met meer liefde verlockt moge worden.” (uit: ‘Oover de Jaght op den Mensch’ door Diooghenes de Jaegher). 
Een interactieve workshop mensenjacht voor beesten van 6 jaar tot hoogbejaarde leeftijd.

Meandertaal

Kids

Stage: Op het terrein

Date: Saturday 14:30 - 21:00